Home » Trainingen

Trainingen


Trainingstijden:
- Woensdag van 20:30 tot 21:45 uur
- Zaterdag van 11.00 tot 12.30 uur.


Onze trainingen zien er als volgt uit:

- Groeten/Openen van de training

- Warming Up

- Kihon
Basistechnieken zoals trappen, stoten, slagen, standen, ademhaling, pareringen en verplaatsingen. Deze worden getraind in de zogenaamde 'kihon'. Hier worden de losse technieken in solovorm “droog” getraind.

- Kata
Kata is misschien nog het best te omschrijven als 'alleengevecht' of 'schijngevecht'. Een kata is een stijlfiguur, een vaste serie bewegingen, waarmee de karateka een gevecht uitbeeldt tegen een of meer denkbeeldige tegenstanders. Iedere kata heeft zijn eigen naam en betekenis, en iedere karatestijl kent zijn eigen kata.
Oorspronkelijk werd het kata ontwikkeld als een manier om technieken te trainen en te perfectioneren. Tegenwoordig is het ook een wedstrijdvorm, waarbij de karateka op verschillende aspecten wordt beoordeeld. Zo moet het kata perfect worden uitgevoerd, met de juiste technieken, zonder balansverstoringen, krachtig en toch beheerst. Ook het ritme en de ademhaling zijn belangrijk. Essentieel bij de kata is de uitstraling, de inleving in het gevecht; de karateka moet niet alleen een serie technieken uitvoeren, maar moet echt aan het vechten zijn.
Zonder inleving is er geen sprake van een kata, maar blijft er slechts een lege vorm over.

- Kumite
Onder dit trainingsonderdeel verstaat men het verrichten van gevechtshandelingen door middel van verschillende oefenvormen met een partner. In het leerproces naar een gevorderd niveau, zal de karateka steeds nieuwe partnervormen trainen met een andere doelstelling. In principe kunnen we twee soorten oefenvormen onderscheiden namelijk : yakusoku (vastgesteld) en jiyu (vrij).

- Afsluiting/groeten
Maak een Gratis Website met JouwWeb